Dominik má svátek 4.8.

Dominik je mužské křestní jméno. Původ má v latinském dominus = pán. Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání několika roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména: Procentní zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR vzrostlo za 10 let dvojnásobně, což svědčí o strmém nárůstu obliby tohoto jména. Podle údajů ČSÚ se za rok 2008 jednalo o 16. nejčastější mužské jméno novorozenců. Ženskou variantou tohoto jména je Dominika.