Karel má svátek 4.11.

Karel je celoevropsky rozšířené velice oblíbené mužské jméno, používané i hlavami států. Jméno Karel vzniklo z germánského slova karlaz, což znamená „svobodný muž“. Ve staroangličtině přežilo jako churl (staroanglicky "ċeorl"). Pod vlivem slávy císaře Karla Velikého se velice rozšířilo a v češtině, polštině, chorvatštině, srbštině a maďarštině zdruhovělo: označuje krále. V Česku slavili Karlové svátek podle staršího kalendáře 28. ledna. Ženská podoba jména je Karla neboli Karlička a Karolína. Domácká podoba jména také KájaKarlík nebo Karlíček.