Kateřina má svátek 25.11.

Kateřina pochází původně ze starořeckého ženského křestního jména aikaterine. Původ tohoto jména je nejasný. Může pocházet z řeckého slova hekateros (česky každý z obou) nebo má základ ve jméně řecké bohyně Hekaté. Jméno Kateřina znamená čistá, cudná, mravná. Římané mylně odvozovali původ z řeckého adjektiva katharos (čistý) a připojovali souhlásku „h“, aby dokázali spojení právě s tímto slovem.