Kryštof má svátek 18. 9.

Kryštof (další varianta je Krištof) je mužské jméno, pocházející z řeckého Χριστόφορος (Christoforos), což je složenina slov Christos, 'olejem pomazaný' a ferein, 'nosit'. Jméno bylo v oblibě u prvních křesťanů, neboť vyjadřovalo symbolicky, že 'nosí Krista v srdci'. Svatý Kryštof je mj. považován za ochránce poutníků, v moderní době přeneseně automobilistů.