Leopold má svátek 15. 11.

Leopold je mužské křestní jméno staroněmeckého původu. Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je -7,8%, což svědčí o poměrně značném poklesu obliby tohoto jména.