Libuše má svátek 10. 7.

Libuše je staré slovanské jméno vykládané jako Milá, Milovaná. Podobné jméno Liběna a Ljuba. Jméno pocházelo i staroslovanského slova ljub (l'ub) a znamenalo „raději“. Traduje se, že jméno Libuše je keltského původu. Keltský termín -lubo *lubi, irsky lub(h), staroanglicky lyb, gotsky lubja s významy „krutý“, „přísný“, ale rovněž i penis, nápoj lásky, milostné kouzlo i půvab, čarování. Zdá se, že tento poslední keltský termín bude oním, který vedl až k Libuši, považovanou v kronikářských představách za nejkrásnější, ale rovněž i nejsmyslnější čarodějku ze všech tří Krokových dcer.