Prokop má svátek 4.7.

Prokop je mužské jméno řeckého původu. Vzniklo buď z řeckého prokoptó, což znamená "prospívající, zdárný, průkopník, cestu razící" (latinské Procopius, které je odezvou na řecké Prokopios), nebo z řeckého prokópos, což znamená "pohotový, připravený k boji". Můžeme se s ním setkat i jako s příjmením. Další varianty jména jsou: Prokopek, Prokůpek. Dívčí forma tohoto jména je Prokopa.