Richard má svátek 3.4.

Richard je mužské jméno odvozované ze staroněmeckého Ríchart (rík/rîh=vladař/král a hart=silný). Domácí podoba tohoto jména je Ríša, Riky.