Věnceslav má svátek 13.2.

Věnceslav je mužské křestní jméno slovanského původu s významem Více slavný. Později se z tohoto jména vyvinula také modernější forma Václav.