Věra má svátek 8.10.

Původ jména Věra je slovanský, od slova „víra“; proto bývá ztotožňována s křesťanskou světicí latinského jména „Fides“, jejíž svátek připadá na stejný den.